Podpořte projekt na Nakopni.me

Protože se nám letos nepodařilo najít pro projekt Překonej sám sebe žádného generálního partnera, dovolili jsme si požádat širokou veřejnost přes portál Nakopni.Mě o Vaši podporu. Pomozte nám pomoci lidem s roztroušenou sklerózou. Naším cílem je také nastartovat „odevzdané pacienty“, aby uviděli, že řešení skutečně existuje, a aby se opět začlenili do plnohodnotného života. Rádi bychom u lidí s roztroušenou sklerózou podpořili naději a dobrou náladu.

Podpořte na www.nakopni.me/projekty/charita/prekonej-sam-sebe